Kosten

Technisch Beheer VvE’s

t/m 2 eigenaren:                                      €       732,–

2  t/m 4 eigenaren:                                  €       824,–

4  t/m 6 eigenaren:                                  €       916,–

6  t/m 8 eigenaren:                                  €    1.008,–

9  en meer eigenaren (per eigenaar):         €       120,–

Financieel Beheer VvE’s

t/m 2 eigenaren:                                      €       NVT

2  t/m 4 eigenaren:                                  €       NVT

4  t/m 6 eigenaren:                                  €       504,–

6  t/m 8 eigenaren:                                  €       828,–

9  en meer eigenaren (per eigenaar):         €        70,–

Aanvullend:

Afhandelen van onderhoudsklachten: € 20,– + 10 % over de kosten.

Advisering van haalbaarheid van (onderhouds)projecten: op aanvraag.

Voorzorgen van voorzitterschap: verrekening per uurtarief.

Maken van de notulen: verrekening per uurtarief.

Organiseren van tussentijdse vergaderingen: verrekening per uurtarief.

Opstellen van huishoudelijk reglement: verrekening per uurtarief.

Controle werkzaamheden derden: verrekening per uurtarief.

Opdracht geven aan aannemers: 10 % van de kosten.

Administratiekosten bij verkrijging/vervreemding van het appartement € 125,–

Hoeveelheden bepalen indien geen tekeningen aanwezig: op aanvraag.

Herbouwwaarde bepalen: op aanvraag.

Opstalverzekering afsluiten en inschrijven in KvK: door VvE zelf

Opmerking:
De werkzaamheden die wij verzorgen gaan over de delen die in de splitsingsakte zijn opgenomen over het algemeen zijn dit: Gemeenschappelijke ruimten, dak, gevels, terrein en dragende elementen.

Bouwbegeleiding:

Afhankelijk van het project en de wensen van de opdrachtgever: vaste prijs op aanvraag of verrekening a € 80,– per uur.

Bouwtechnische onderzoek met rapport:

Afhankelijk van het project en de wensen van de opdrachtgever: vaste prijs op aanvraag of verrekening a € 80,– per uur.

Bouwaanvragen:

Afhankelijk van het project en de wensen van de opdrachtgever: vaste prijs op aanvraag of verrekening € 80,– per uur.

Aanvullenden dienstverlening:

Afhankelijk van het project en de wensen van de opdrachtgever: vaste prijs op aanvraag of verrekening € 80,– per uur.

Prijs geldig tot 31-12-2014

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Binnen Gemeente Nijmegen geen reis- en kilometerkosten.

Buiten de gemeente Nijmegen reistijd (€ 80,–per uur) en € 0,45 per km.

Aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.