Warmte lekken

Thermo grafisch onderzoek

Met behulp van een “infra rood” camera of “warmtebeeld” camera kan ik van een gebouw uitstroom van energie (warmte) in beeld brengen. De camera ziet wat de temperatuur is van het object/ onderdeel en geeft dat in een kleur aan.

Dit onderzoek kan van belang zijn indien u uw woning wenst te isoleren en niet precies weet waar de grootste lekken zich bevinden. Of als uw woning al is geïsoleerd en u wilt weten of dat goed en vakkundig is uitgevoerd.

Dit onderzoek kan alleen in het voor-, najaar of in de winter worden uitgevoerd. Natuurlijk omdat er in de zomer geen warmte uitstroom naar buiten plaatsvindt. In ieder geval moet het temperatuur verschil meer zijn dan 10 graden Celsius. 

Een voorbeeld van een nieuwbouw woning met een warmte lek vindt u hieronder. Onder de goot (gele vlek) is een duidelijk warmte lek zichtbaar.

  Klik op de afbeelding en u ziet een infra rood camera met het warmtelek onder de dakgoot.  

Of de schade ten gevolge van een slechte uitvoering te begroten, zoals bijvoorbeeld uit bovenstaande foto blijkt. Dit kan ik voor u verzorgen en u eventueel begeleiden in de uitvoering daarvan.

Een volgende stap is natuurlijk de toekomstige kosten voor het isoleren van uw woning in beeld brengen.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek dan kunt u mij bereiken via de contact pagina.