werk aanvullend beheer

Aanvullend Beheer:

Afhandelen klachten onderhoud (24 uur service)

Verzoek tot advisering van de haalbaarheid van (onderhouds)projecten.

Verzorgen van voorzitterschap

Maken van de notulen

Organiseren van tussentijdse vergaderingen

Opstellen van huishoudelijk reglement

Controle werkzaamheden derden

Opdracht geven aan aannemers

Verkrijgen / vervreemding

Hoeveelheden bepalen indien er geen tekening beschikbaar is

Herbouwwaarde bepalen

Opmerking:

De werkzaamheden welke wij verzorgen gaan over de delen die in de splitsingsakte zijn opgenomen, dwz over het algemeen: Gemeenschappelijke ruimten, dak, gevels, terrein en dragende elementen.

Terug