werk financieel beheer

Werkzaamheden Financieel Beheer

Het bijhouden van de boekhouding van de VVE.

Bankrekening openen

Bijschrijvingen administreren ( maandelijks)

Aanmaningen verzenden

Betalingen verrichten onderhoud

Jaaroverzicht maken

Begeleiden en controleren van de kascommissie.

Opmerking:

De werkzaamheden welke wij verzorgen gaan over de delen die in de splitsingsakte zijn opgenomen, dwz over het algemeen: Gemeenschappelijke ruimten, dak, gevels, terrein en dragende elementen.

Terug