werk techniche beheer

Werkzaamheden Technisch Beheer:

Het invoeren van de basisgegevens voor de administratie aan de hand van de splitsingsakte.

Het bijwonen van de bestuursvergadering. (1x 2 uur per jaar).

Het bijwonen van de ledenvergadering (1x 2 uur per jaar).

Opstellen van de jaarbegroting en meerjarenbegroting.

Bepalingen van de maandelijks servicekosten per appartement.

Aanvragen en beoordelen van offertes, en advisering voor onderhoudsprojecten.

Opdracht geven voor deze onderhoudsprojecten na goedkeuring ledenvergadering.

Het toezicht houden op de naleving van besluiten, reglementen en akten.

Het verzorgen van archivering van de stukken en (leden)administratie.

Opmerking:

De werkzaamheden welke wij verzorgen gaan over de delen die in de splitsingsakte zijn opgenomen, dwz over het algemeen: Gemeenschappelijke ruimten, dak, gevels, terrein en dragende elementen.

Terug